Slovakia ,Vysoké Tatry-Štrba


Direkt zum Seiteninhalt

Vysoké Tatry .
Vysoké Tatry sú najvyšším pohorím na Slovensku, ale i v susednom Polsku. Najcennejšie územie je súčasťou Tatranského národného parku TANAP, ktorý bol vyhlásený v roku 1948. , do ktorého patria Vysoké Tatry a Belianske Tatry a územie Západných Tatier, kam patria Liptovské Tatry, Roháče, Červené vrchy, Liptovské kopy, Osobitá a Sivý Vrch. Najvyšším vrcholom Tatier je Gerlachovský štít ktorého výška dosahuje 2655 m.n.m. Ďalšími turisticky prístupnými vrcholmi sú Rysy (2 503 m), Kriváň (2 495 m), Slavkovský Štít (2 452 m), Východná Vysoká (2 429 m), Kôprovsky štít (2 363 m), Jahňací štít (2 230 m), Predné Solisko (2 093 m) a Veľká Svišťovka (2 038 m). Administratívnym centrom je mesto Vysoké Tatry, ktoré sa rozprestiera na ploche približne 380 km2 a tvorí ho 15 mestských častí. Tieto pôvodne samostatné osady vznikli ako liečebné strediska a sanatória. Sú to Podbanské, Horný Smokovec, Štrbské Pleso, Dolný Smokovec, Vyšné Hágy, Tatranská Lesná, Nová Polianka, Tatranská Lomnica, Tatranská Polianka, Tatranské Matliare, Tatranské Zruby, Kežmarské Žľaby, Nový Smokovec, Tatranská Kotlina a Starý Smokovec. Kvalitné podmienky pre rekreáciu a rozvinutá infraštruktúra učinili z Tatier veľmi obľúbenú destináciu. Návštevníkom sa ponúka množstvo turistických a cyklistických trás, na svoje si tu prídu horolezci a v zimnom období je v prevádzke celá rada ski areálov. Unikátne vysokohorské podnebie má priaznivé účinky na ludský organizmus. Sanatória, kúpeľné hotely a liečebné ústavy sa tu špecializujú predovšetkým na liečbu ochorení horných ciest dýchacích, klimatoterapiu a prevenciu voči civilizačným ochoreniam. Z ďalších významných stredísk regiónu sú to mestá Poprad, Spišská Belá, Kežmarok a nejde zabudnúť ani dve mestá na úpätí horského masívu Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš, vedľa neho sa rozkladá jedna z najvyhľadávanejších rekreačných vodných nádrží Liptovská Mara, ktorá celkom zásadne ovplyvňuje a rozširuje ponuku aktivít pre letnú rekreáciu.

Vitajte v Štrbe pod V.Tatrami

Dovolte, aby sme Vás privítali na úpätí najmenších a najkrajších velhôr na svete, Vysokých Tatier v Štrbe.Podtatranská obec ležiaca na úpätí Vysokých Tatier. Prvé zmienky o osídlení obce pochádzajú z roku 1280. . Dedina vznikla na rozsiahlom zalesnenom území patriacom grófovi Bogomírovi z Liptova. . Obyvatelia sa zaoberali drevorubačstvom, chovom oviec a hovädzieho dobytka, pálením uhlia a vápna. Vyrábali kvalitný ovčí syr a vlnené kožuchy. Neskôr pracovné príležitosti poskytla miestna píla (po r.1580) a stavba Košicko-bohumínskej železnice, ktorá prechádzala od r.1871 severným okrajom obce. V chotári sú dve zaniknuté stredoveké osady - Šoldov (zvyšky románskeho opátstva) a Hrachovisko a chránené krajinné územie "Pastierske". V Štrbe ako už viete pôsobil Miloš Janoška (1884-1963), autor prvého slovenského sprievodcu po Vysokých Tatrách a propagátor prírodných krás Liptova. V obci sa na chádza klasicistický rímskokatolícky kostol sv.Ondreja z r.1848, ktorý vyrástol na mieste staršieho z 13. storočia a evanjelický tolerančný kostol z r.1784 s novou vežou z r.1928.

Priroda Vysokých Tatier

V r.1978 bol vyhlásený Národný park Nízke Tatry, ktorý je svojou rozlohou najväčším velkoplošným chráneným územím SR a patrí aj medzi najväčšie stredoeurópskom merítku. Prírodné bohatstvo Nízkych Tatier v ničom nezaostáva za inými prírodnými celkami a chránenými územiami, je svojské - nízkotatranské. Okrem pestrého rastlinstva pásma lesov, vápencov, dolomitov a lúčnatých priestorov tohto pásma v tejto oblasti NP sa nachodí aj rastlinstvo kryštalických hornín v subalpínskom a alpínskom pásme. Podobne sa tu nachodí pre jednotlivé výškové stupne a ekologické podmienky charakteristické živočíšstvo.
Kto nevidel biele poklady chráneného plesnivca, ponikleca bieleho, nepotešil sa pohľadom na ružovofialové koberčeky prvosienky najmenšej, svetlofialové drahokamy astry alpínskej, nepohladil chlpaté tielko zvončeka karpatského, alebo žlté gu
lôcky žltohlava európskeho a fialovohnedé kalichy ľalie zlatohlavej, nemôže povedať, že videl Nízke Tatry a ich prekrásnu prírodu. Kto s úprimným a neškodným záujmom mohol pozorovať plynulý let orla skalného, milé hry kamzíčat a svištov na strmých zrázoch nízkotatranských kotlov, kto sa zadíval na hravý let pestrých motýlov na zakvitnutých lúkach a holiach a opájal sa nádhernými výhladmi z hlavného hrebena na okolité horstvá na severe i na juhu, môže povedat, že videl srdce Nízkych Tatier a stáva sa ich priatelom a ochrancom. Kto však chodí s otvorenými očami a ušami v čarovnej prírode Nízkych Tatier vidí i niektoré nedostatky a záporné skutočnosti, ktorých pôvodcom je človek ako hospodár i návštevník. Jánska dolina patrí medzi poklady Nízkych Tatier. Mimoriadnu pozornost si zasluhuje prírodná rezervácia Ohnište, Ďumbier, Stanišovská jaskyna, jaskyna Záskocie a Starý hrad, vyvieracka a ponor Štiavnice, rastlinstvo a živočíšstvo pôvabnej doliny.


Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü